تجهیزات

ماشین آلات

ماشین های ترمینال تمام اتوماتیک

6 دستگاه پایانه تمام اتوماتیک

دستگاه سیم برش اتوماتیک قلع

4 دستگاه سیم برش اتوماتیک قلع

دستگاه کابل برش کامپیوتر اتوماتیک

8 دستگاه کابل برش خودکار کامپیوتر

ماشین آلات مرمینال نیمه اتوماتیک

10 دستگاه ترمینال نیمه اتوماتیک

ماشین قالب گیری تزریقی

11 ماشین های قالب گیری تزریقی

تسترهای کابل-جامع

4 کابل تستر جامع

ابزار تشخیص رنگ مهار ترمینال

2 دسته ترمینال ابزار تشخیص رنگ

دستگاه آزمایش

تستر مقاومت دقیق

تستر مقاومت دقیق

تستر عایق ولتاژ AC DC

تستر عایق ولتاژ AC/DC

تنش سنج ترمینال اتوماتیک

تنش سنج ترمینال اتوماتیک

کاتر سنگ زنی پروفایل

کاتر سنگ زنی پروفایل

آنالایزر تقویت پروفایل

آنالایزر تقویت پروفایل

ذره بین صنعتی

ذره بین صنعتی

نمودار جریان تحلیلگر پروفایل

نمایه - آنالایزر - فلوچارت